image
image

Flere eksempler - Damenes tale
Her følger flere eksempler på damenes tale fra Skrivearkivet. Talene kan brukes som de er eller tilpasses med egnede sitater eller ordtak som du finner passende for anledningen.


Skrivearkivet - Damenes tale

Eksempelet er hentet fra Skrivearkivet.no

Eksempel 3:
Dette er en tale som er skrevet av Janne på Sanggalleriet. Hun skriver både sanger og taler og har lang erfaring på dette området.

Tittel: Ikke lett å være mann
Tale på rim!
Jannes kommentar:
"En artig tale om hvor misforstått menn kan være og hvor forskjellig menn og kvinnner tenker og tolker ting. "

Utdrag:

Men noen hjertesukk har vi jo fått
For vi menn - blir kanskje litt misforstått
Hvis vi ikke kjøper blomster - er vi ikke romantiske
Kommer vi hjem med blomster – blir dere skeptiske
Hva er vi ute etter – har vi gjort noe galt?
Dere kan sette slike spørsmål om alt!

Ja, vi menn har det slitsomt over langen
For som dere vet – kan vi bare tenke på én ting om gangen.
Dere kvinner er så fryktelig nysgjerrige av dere
Skal vite alt og vil at vi skal om alt informere

Dette er utdrag fra noen av versene i denne talen. Talen er på ca 4 minutter.
Du kan lese mer om denne talen her.


Skrivearkivet - Damenes tale

Eksempelet er hentet fra Skrivearkivet.no

Eksempel 4:
Dette er enda en tale på rim som er skrevet av Janne på Sanggalleriet.

Tittel: Forskjellen mellom kvinner og menn
Tale på rim!
Jannes kommentar:
"En veldig morsom og ironisk tale om tiltrekning mellom kjønnene. Tar for seg menn og kvinners egenskaper, og ulikhetene i tankemønsteret og væremåte."

Utdrag:

Vi ser etter alle etter forskjellige verdier
Med felles ønske om å starte familier
Mannen har i all sin tid jakter på kvinner
Vi gjør oss til byttet – som mannen lett finner

Den tekniske handymannen – liker å fikse saker
Er heller i garasjen enn å drikke kaffe og spise kaker
De mekker på bilen, sykkelen eller andre motoriserte ting
Og sparer på alt mulig skrot som ligger rundt omkring

Dette er utdrag fra noen av versene i denne talen. Talen er på litt over 4 minutter.
Du kan lese mer om denne talen her.

 

image